Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kwaliteitslabel voor 'Sterker sociaal werk'

De Nijmeegse sociaalwerkorganisatie 'Sterker sociaal werk' kreeg in december het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt door Marijke Vos (foto). Het is de vierde sociaalwerkorganisatie die het certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft.
Kwaliteitslabel voor 'Sterker sociaal werk'

 

Versa Welzijn (Hilversum e.o.), CVD Rotterdam en SEZO (Amsterdam) gingen 'Sterker sociaal werk' voor. Het is een nieuwe organisatie in de regio Nijmegen, vorig jaar ontstaan uit de fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Sterker wilde zo snel mogelijk na de fusie de kwaliteit van haar dienstverlening opnieuw extern laten toetsen.

Marijke Vos
Marijke Vos (bestuurder Sociaal Werk Nederland): ’De impact van sociaal werk staat of valt met de kwaliteit van de professionals en de organisatie. Al twee jaar geleden zag NIM (nu Sterker sociaal werk) dat je scherp moet blijven en als lerende organisatie steeds moet kunnen inspelen op de veranderende vraag van de samenleving. Dat "Sterker sociaal werk" succesvol het certificeringstraject doorlopen heeft, bevestigt dat deze organisatie aansluit bij wat de buurten en bewoners nodig hebben.’

'Echt over ons vak'
Bestuurder Arie de Vries: ‘Zowel Swon als NIM was al gecertificeerd met het HKZ-label. Maar het Kwaliteitslabel Sociaal Werk gaat echt over ons vak, over wat ons werk betekent voor onze cliënten en over hoe we blijven leren en goed besturen. Het sluit beter aan bij het werk dat Sterker dagelijks doet en het spreekt de taal van de branche. Toetsing op vakmanschap en professionaliteit vinden we belangrijker dan toetsing op procedures en werkprocessen.’

Toetsing
Twee auditoren van Lloyd's Register voerden de auditgesprekken met medewerkers uit de hele breedte van de organisatie. De auditoren waren zeer te spreken over de betrokkenheid en de professionaliteit van de professionals. Opvallend vonden zij de mate van vertrouwen, vrijheid en zelfstandigheid die vanuit de organisatie aan de professionals gegeven wordt. Zij constateerden dat 'Sterker sociaal werk' diensten levert en resultaten behaalt die er aantoonbaar toe doen voor de cliënten.

Kwaliteitslabel Sociaal Werk
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is op verzoek van de lidorganisaties ontwikkeld door henzelf en brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Het label is het resultaat van brainstormsessies, klankbordgroepen en pilots.
Bron: Sociaal Werk NederlandNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.