Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Kritiek van experts op DSM-5

In mei verschijnt de herziene versie van de DSM, het diagnostisch handboek van de psychiatrie. Er is de nodige kritiek. Onder meer van de vooraanstaande Amerikaanse psychiater Allen Frances.
Kritiek van experts op DSM-5

 

Hij werkte mee aan de totstandkoming van DSM-3 en -4. Frances  is bang dat volstrekt normaal gedrag als stoornis wordt opgevat.
 
Epidemieën
Frances vreest epidemieën van nieuwe stoornissen en is bang dat farmaceutische industrie ermee aan de haal gaat. Hij doet deze uitspraken in het televisieprogramma Labyrint.  (Zie bij video’s in de middelste kolom op de homepage van Sozio). Allen heeft onlangs een boek geschreven, met de titel 'Terug naar normaal'. Daarin schetst hij de geschiedenis en de ontsporing van de psychiatrie. Als insider beschrijft hij de excessen in de psychiatrische diagnostiek en geeft hij aan hoe de psychiatrie weer veilig en gezond kan worden. voor de gevolgen van nieuwe labels.
 
'DSM moet verdwijnen'
De Nederlandse psychiater Jim van Os vindt dat de DSM moet verdwijnen. Met alle types en subtypes verdwaalt de psychiatrie volgens hem in een woud van diagnoses. Hij zou het liefst alle hokjes afschaffen, die doen de patiënt geen recht.
 
Van Os maakte deel uit van het gezelschap van psychiaters en psychologen dat de DSM-5 samenstelde. Hier pleitte hij, zonder resultaat, voor een compleet nieuw systeem waarbij wordt gescoord op dimensies van symptomen.

'Oncontroleerbaar ding'
Psycholoog Laura Batstra schrijft in haar blog op Artsennet dat de DSM-5 een ‘oncontroleerbaar ding’ is. Hoogleraar Roel Verheul is van mening dat Nederland de DSM-4 moet blijven gebruiken als het ontwerp voor de DSM-5 niet wordt aangepast. Hij vindt het ontwerp te complex en slecht voor patiënten. Verheul stopte eerder zijn medewerking aan de nieuwe DSM.
 
Bron: Artsennet, Labyrint


Naar homepageRelevante categorieën:

DSM |