Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kleinere hogescholen scoren het beste in enquête Elsevier

Studenten van de Gereformeerde Hogeschool zijn het meest tevreden over hun SPH-opleiding. Dat blijkt uit de Elsevier-enquête waarvan de resultaten gisteren bekend zijn geworden.
Kleinere hogescholen scoren het beste in enquête Elsevier

 

Enquête
Elsevier houdt jaarlijks een enquête over de tevredenheid van studenten over de hogescholen en universiteiten. Er wordt gevraagd naar tevredenheid over faciliteiten, onderwijs, inrichting van de opleiding, docenten, toetsing, organisatie en communicatie. Tenslotte wordt de studenten gevraagd een totaaloordeel te geven. Op de universiteiten wordt ook gevraagd naar het oordeel van hoogleraren.

 

SPH
De Gereformeerde Hogeschool houdt in de ranglijst van SPH-opleidingen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool Zeeland achter zich. Dat betekent dat de kleinere hogescholen het beste scoren. Avans eindigde als vierde en is daarmee de best scorende grotere hogeschool. Hogeschool Leiden staat vijfde in de lijst en Fontys zesde. Hekkensluiter (15) zijn gezamenlijk Stenden hogeschool en Hogeschool Rotterdam.

 

MWD

De ranglijst voor de studie MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) vertoont veel overeenkomsten met de SPH-score. De Gereformeerde Hogeschool en CHE komen daarbij alle twee als beste uit de bus. Ook hier eindigt Hogeschool Zeeland als derde en Avans als vierde. De Haagse Hogeschool is hekkensluiter bij MWD.

 

CMV
Studenten van Fontys waarderen hun CMV-opleiding het meest. De CMV-opleiding wordt op tien hogescholen aangeboden. Avans eindigt als tweede, Inholland als derde en NHL als laatste.

 

Pedagogiek
Van de acht pedagogiek-opleidingen komt die van Windesheim als beste uit de bus. Fontys eindigt hier als tweede, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gezamenlijk als derde.

 
Toegepaste psychologie
Zes hogescholen bieden een opleiding Toegepaste Psychologie (TP) aan. Studenten van de HvA zijn het meest content daarover. Saxion staat hier 2, Hanzehogeschool 3 en Fontys 6.

 
Arbeidsmarkt
In de enquête is ook gemeten wat de kansen zijn op een baan. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SEO (Sociaal Economisch Onderzoek) en het onderzoek Elsevier-onderzoek Studie&Werk 2012. Afgestudeerde SPH’ers staan in de Top-20 als het gaat om ‘kans op een vaste aanstelling anderhalf jaar na afstuderen'. Het bruto maandsalaris voor een SPH’er of afgestudeerde TP’er bedraagt gemiddeld 1825 euro. Voor een maatschappelijker werker, hbo-pedagoog en CMV’er zijn de arbeidsmarktperspectieven volgens Elsevier een stuk minder gunstig.

 
Zie ook de column Ranglijst.

 

Bron: ElsevierNaar homepageRelevante categorieën: