Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Kinderrechtenverdrag moet de basis vormen voor het nieuwe jeugdzorgbeleid

Afgelopen week is de hervormingsagenda voor de jeugdzorg besproken in de Tweede Kamer. De Kinderombudsman roept alle partijen op om het Kinderrechtenverdrag veel duidelijker de basis te laten zijn van de doelstellingen van beleid en wetgeving. Dit meldt de Kinderombudsman.
Kinderrechtenverdrag moet de basis vormen voor het nieuwe jeugdzorgbeleid

Vorige week werd er in de Tweede Kamer gesproken over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg. In de hervormingsagenda worden veel knelpunten geadresseerd. Dat is positief. Tegelijkertijd moet er ook nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat de kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk verbeteringen gaan ervaren. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft de Kamer daarom een brief gestuurd waarin zij een aantal punten aan de Kamer meegeeft.


Duidelijkheid

De Kinderombudsvrouw roept alle partijen op om het Kinderrechtenverdrag veel duidelijker de basis te laten zijn van de doelstellingen van beleid en wetgeving. Op deze manier wordt er voor de langere termijn een brede visie gecreëerd op wat kinderen nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
 
Verder vraagt zij - in lijn met het Kinderrechtenverdrag - in de vervolgbesluitvormingsprocessen steeds op een gestructureerde manier het ontwikkelingsbelang van het kind te onderzoeken en mee te wegen. Ook moet het belang van het kind voorop worden gesteld in de discussie over de reikwijdte van de jeugdhulp.
 
Daarnaast moeten er veel minder vrijblijvende afspraken worden gemaakt over de overgang naar volwassenheid, zodat jongeren uit de jeugdzorg pas worden losgelaten als de 'big five' op orde zijn. Verder moet geïnvesteerd worden in goede participatie, zodat kinderen en jongeren daadwerkelijk invloed hebben.
 
Door: Nationale Zorggids

Verder lezen over jeugdzorg? Bekijk dan onderstaande artikelen van Sociaal Digitaal:
Welzijn ontzorgt: ‘it takes a whole village to raise a child’
 
 


Naar homepage