Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kinderen met licht verstandelijke beperking gebaat bij interventieprogramma

De cognitieve gedragstherapeutische interventie ‘Samen Stevig Staan’, die is gericht op verminderen van gedragsproblemen van kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB), is veelbelovend.
Kinderen met licht verstandelijke beperking gebaat bij interventieprogramma

Dat concludeert de Utrechtse wetenschapper Hilde Schuiringa. Ze promoveert op 20 januari op een onderzoek naar dit interventieprogramma.

 

De Utrechtse promovenda concludeert in haar proefschrift dat ‘Samen Stevig Staan’ een veelbelovende interventie is voor het verminderen van externaliserende gedragsproblemen, en het verbeteren van de opvoeding en de ouder-kind relatie bij kinderen met een LVB. In Schuiringa’s studie namen zowel ouders als kinderen deel aan de interventie, in een oudertraining en een kindtraining in een groep.

 

In Nederland heeft naar schatting 8.7 % van de jeugdigen tussen 0-23 jaar een licht verstandelijke beperking.  (LVB: IQ tussen de 55 en 85 met sociale aanpassingsproblemen). Kinderen met een LVB hebben, vergeleken met leeftijdsgenoten met een gemiddelde intelligentie, een 3 tot 4 keer grotere kans op het ontwikkelen van externaliserende gedragsproblemen, zoals agressief en antisociaal gedrag.  

 

De eerste bewezen effectieve behandeling ter vermindering van gedragsproblemen voor 9-16 jarigen met een LVB is beschikbaar voor gebruik in de klinische praktijk.

 

Bron: Universiteit Utrecht
Naar homepageRelevante categorieën:

LVG |
LVB |