Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

De maatschappelijke tweedeling tussen veilig en onveilig gehechten

Wereldwijd, in landen arm èn rijk, is op elke drie kinderen één kind onveilig gehecht aan zijn of haar vader, moeder of an­ dere opvoeder. Eén op de drie onveilig gehechte kin­ deren is dat weer in ernstige mate. Dat zijn de liefde­ loos of ‘opvoedloos’ grootgebrachte kinderen. De kinderen die zijn mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt.

 

Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage