Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Keuzegids 2011: SPH in Ede en Zwolle het beste

De SPH-opleidingen (voltijd) aan Christelijke Hogeschool Ede, De Gereformeerde Hogeschool (Zwolle) krijgen het beste oordeel in de Keuzegids 2011.

‘Bij SPH is de kwaliteit over het algemeen goed’, stelt de Keuzegids. ‘De meeste hogescholen hebben er geen moeite mee om hun studenten vlot te laten afstuderen en alle opleidingen weten hun werkgroepen klein te houden, of de instroom nu groot is of niet.’

Beste oordeel
De Christelijk Hogeschool Ede en de Gereformeerde Hogeschool krijgen van studenten en experts het beste oordeel. De SPH-opleidingen op deze hogescholen weten ook het aantal contacturen hoog te houden.

Meeste kritiek
Behalve deze hogescholen beveelt de keuzegids over SPH-opleidingen ook Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Zeeland aan. Ook de opleidingen in het zuiden – Hogeschool Zuyd (Sittard), Avans (Den Bosch) en Fontys (Eindhoven) krijgen het predikaat goed. SPH aan de Hogeschool Utrecht krijgt de meeste kritiek.

Samenstelling Keuzegids
De Keuzegids Hoger Onderwijs HBO Voltijd is samengesteld door een onafhankelijke redactie bij het Hoger Onderwijs Persbureau in Leiden. De gids bevat systematische kwaliteitsvergelijking van verwante opleidingen in het hoger onderwijs.

Jaarlijks
Jaarlijks verschijnt een nieuwe uitgave, met de meest actuele feiten en oordelen over opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo).De gebruikte bronnen: onderwijsstatistieken van de HBO-Raad, rapportages van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), accreditatiesgegevens van de NVAO (Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en resultaten van de Nationale Studentenenquête. Ook zijn gegevens ontleend aan de landelijke Studiekeuzedatabase van ResearchNed in Nijmegen.Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën:

SPH |