Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Kennis over gehechtheid en loyaliteit bij pleegzorg schiet tekort’

Iedereen die betrokken is bij pleegzorg moet scholing krijgen rond de onderwerpen gehechtheid en loyaliteit. De kennis daarover schiet tekort.

Dat is een van de belangrijkste resultaten uit een recente enquête die is verricht door het Landelijk Pleegzorg Panel.

Onvoldoende
Uit de enquête blijkt dat problemen die binnen een pleegzorgplaatsing te maken hebben met gehechtheid en loyaliteit vaak niet als zodanig worden herkend. En wanneer de problemen wel worden herkend, wordt er vaak onvoldoende naar gehandeld. Pleegouders hebben niet alleen behoefte aan kennis over de onderwerpen, maar vooral ook aan handvatten hoe te handelen.

Loyaliteit en gehechtheid zijn belangrijke begrippen binnen pleegzorg. Daarover zijn experts het eens.

Loyaliteit
Loyaliteit is een morele verbondenheid, een trouw zijn aan aangegane verbintenissen, aldus het Landelijk Pleegzorg Panel (website). 'Kinderen zijn loyaal naar hun ouders omdat zij de reden zijn van hun bestaan. De loyaliteit naar pleegouders (verworven loyaliteit) is anders dan de zijnsloyaliteit naar de ouders. De loyaliteit naar pleegouders groeit langzaam maar zeker door de jaren.

Gehechtheid
'Hechten is het gevolg van de natuurlijke behoefte van een mens om de nabijheid en veiligheid te zoeken van een of meerdere specifieke personen' (website Pleegzorg Panel). 'Vanuit gehechtheid ontstaat inleving en vertrouwen in andere mensen. Gehechtheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Een goede gehechtheid is essentieel voor de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind en helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.'

Pleegzorg Panel
De enquête is verricht door de stichting Landelijk Pleegzorg Panel. Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft kennis uit te wisselen en een bijdrage te leveren aan meer onderling begrip binnen pleegzorg. Iedereen die zich betrokken voelt bij pleegzorg (en beschikt over e-mail) kan deelnemen aan het panel. Het kan daarbij gaan om pleegouders, ouders en grootouders van pleegkinderen, pleegkinderen, kinderen van pleegouders, pleegzorgprofessionals, betrokkenen uit het netwerk van ouders en pleegouders en overige professionals zoals gezinsvoogden, advocaten jeugdrecht, kinderrechters, onderzoekers en adviseurs.

Lid worden van het panel
Inmiddels zijn er 225 mensen lid van het panel. ‘We hopen nog meer mensen bij het panel te kunnen betrekken’, aldus Hans de Win, secretaris van de stichting. ‘Bij professionals die bij pleegzorg betrokken zijn, gaat dat het makkelijkst. Het moeilijkste is om ouders en kinderen te betrekken.’ Klik hier om naar het Landelijk Pleegzorg Panel te gaan.Naar homepageRelevante categorieën: