Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Kennis over leefsituatie minima voorwaarde participatiebevordering

Veel minima hebben geen perspectief op een beter leven. Problemen in het dagelijks bestaan stapelen zich op en dat leidt voor veel mensen tot een negatieve, neergaande spiraal.

Dat blijkt uit het onderzoek Nergens in beeld van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

Onzichtbare gezichten van armoede
Het rapport laat de onzichtbare gezichten van armoede zien, door een kijkje te bieden in de huiskamers van de minima in Roosendaal. Het rapport bespreekt bovendien wat de opbrengst kan zijn van een directe benadering in de ondersteuning en activering van groepen minima.

Gesprekken
Het onderzoek Nergens in beeld is gebaseerd op gesprekken die leden van de Samen Tegen Armoede-teams (STA-teams) in de gemeente Roosendaal met minima voerden. De STA-teams zijn teams van ex-bijstandsgerechtigden die de wijk intrekken om de verborgen armoede op te sporen. Belangrijk is dat de STA-teamleden uit eigen ervaring weten hoe het voelt om van weinig geld te moeten leven.

Terugkerende problemen
De draaglast van mensen die leven van een minimuminkomen is vaak groot en bestaat uit diverse soorten dagelijks terugkerende problemen, zoals financiële problemen, chronische ziekte, eenzaamheid, gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, depressie en schulden.

Onvoldoende draagkracht
Door die problemen is hun draagkracht niet voldoende. Draagkracht ontstaat door het mobiliseren van de eigen veerkracht en hulpbronnen (zoals gezondheid, eigen inkomen en personen uit het persoonlijke netwerk). Kwetsbare burgers zijn mensen bij wie de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord is. De draaglast overstijgt de draagkracht. Deze onbalans tast de zelfredzaamheid van de minima ernstig aan. Dit blijkt uit de manier waarop de minima participeren in de drie verschillende leefdomeinen: persoonlijk leven, werk, inkomen en voorzieningen, en het sociale leven. Bij kwetsbare burgers is de draaglast in het eerste domein van het persoonlijk leven al zó groot, dat ze nauwelijks toekomen aan participatie in de overige twee domeinen.

Uitdaging voor het Wmo-Wwb- beleid
De uitdaging voor het ondersteuningsbeleid van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wwb (Wet Werk en Bijstand) is om de ondersteuningsbehoeften van deze kwetsbare burgers goed te kennen. Hun draaglast moet worden verminderd en hun draagkracht moet worden vergroot, zodat zij (opnieuw) zelfredzame burgers worden. Dat betekent: mensen persoonlijk en direct benaderen, ze ondersteunen en activeren, dichtbij en met oog voor hun dagelijks leven en mogelijkheden. Ze sterker maken in hun zelfredzaamheid staat hierbij voorop.

Bron: Verwey-Jonker InstituutNaar homepageRelevante categorieën: