Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers

Sommige jonge veelplegers vinden dat ze lekker bezig zijn. Ze kunnen aardig leven van hun criminele inkomsten en criminaliteit wordt in hun omgeving gewoon gevonden. Maar onder jongeren die een criminele routine hebben ontwikkeld is ook een flink deel dat twijfelt en erkent dat ze hier niet eindeloos mee door willen gaan. En er is een groep die al (met vallen en opstaan) probeert een andere weg in te slaan.
Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers


Voor een adequate aanpak is het belangrijk om er zo spoedig mogelijk achter te komen in welke ontwikkelingsfase richting stoppen met criminaliteit de jonge veelpleger zich bevindt. De eerste groep moet zo lang mogelijk van de straat worden gehouden. Maar de twijfelaars en degenen die al stappen in een andere richting zetten moeten geschikte kansen worden geboden.

Dit congres richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van jonge veelplegers, van politie tot jongerenwerk en school, van reclassering tot forensische psychiatrie en van Openbaar Ministerie tot rechterlijke macht. Vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht hoe met het vraagstuk van motivatie om te stoppen met criminaliteit bij jonge veelplegers moet worden omgegaan. Centraal staat hierbij het nieuwe boek van professor Ido Weijers: Kansen bieden, kansen pakkenDe aanpak van jonge veelplegers. 


Klik hier om meer te lezen! Naar homepage