Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Juridische steun voor ouders en kinderen bij álle uithuisplaatsingen

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming wil dat bij uithuisplaatsingen het hele gezin juridische steun krijgt. Die toezegging doet hij naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De onderzoekers concluderen dat de doelen van deze wet maar heel beperkt worden gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van het jeugdbeschermingsstelsel.
Juridische steun voor ouders en kinderen bij álle uithuisplaatsingen


Kinderen die wegens een onveilige thuissituatie onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst, krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben, concludeert het rapport. ‘Kinderen en ouders weten bij een uithuisplaatsing nu vaak niet wat hun overkomt. Ik vind dat onwenselijk’, zegt Weerwind tegen Nieuwsuur.

‘Deze wet gaat over het beschermen van kinderen die hulp het hardst nodig hebben’, zegt hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning, een van de betrokken onderzoekers, ook in Nieuwsuur. ‘Kinderen van wie de ouders het niet meer kunnen. Die zijn bijvoorbeeld verslaafd, verstandelijk beperkt of willen niet. De overheid heeft dan de plicht deze kwetsbare kinderen te beschermen. De uitvoering van deze wet faalt dermate dat aan die plicht niet wordt voldaan. De kinderen krijgen dan soms meer schade dan dat ze thuis al hebben opgelopen. Dat is heel ernstig.’

 Naar homepage