Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Jongere jeugdzorg beheert eigen dossier

Jongeren die begeleiding krijgen van jeugdzorg beheren vanaf eind februari hun eigen dossier. Dat gebeurt met jongeren uit het Verbindingsteam, een regionale pilot waarbij een aantal zorgorganisaties samenwerken.
Jongere jeugdzorg beheert eigen dossier

Via een persoonlijk online zorgplatform onderhoudt de jongere contacten met hulpverleners en de mensen uit zijn persoonlijk netwerk die hij bij zijn hulpverlening wil betrekken.  

 

Zelfstandig
In het Verbindingsteam werken specialisten van diverse disciplines samen met informele steunfiguren om jongeren en hun gezin te begeleiden. Het initiatief is er op gericht om jongeren waarbij een uithuisplaatsing dreigt, toch thuis of zelfstandig te kunnen laten wonen. Of om jongeren die na een periode van gesloten of klinische opname, te ondersteunen bij hun terugkeer in de maatschappij.


Uitstekend
Het persoonlijke online dossier past volgens de initiatiefnemers uitstekend in de visie dat de betrokken jongere deskundige is van zijn eigen leven en samenwerkingspartner in het hulpverleningstraject. Het Verbindingsteam zoekt samen met de jongere naar een mentor in het netwerk van de jongere zelf. Een tante, sportcoach of leerkracht ondersteunt de jongere minimaal een jaar lang. Deze JIM (de door Jullie Ingezette Mentor) kan door de jongere zelf eenvoudig worden toegevoegd als contactpersoon in zijn dossier. Ook de contacten, kennis en adviezen van de professionals uit het Verbindingsteam en eventuele andere samenwerkingspartners rond de jongere kunnen gedeeld worden via het online platform. ‘Maar alleen als hij of zij dat zelf wil’, benadrukken de samenwerkende organisaties in een persbericht.

 

De jongere beheert gedurende de periode dat hij begeleiding krijgt, zijn eigen zorgdossier. Ze kunnen veilig online communiceren en beeldbellen. De jongere, vertrouwenspersonen uit zijn persoonlijk netwerk en professionals trekken daarin samen op. Verder biedt het programma apps en een agenda. Nadat de begeleiding is afgelopen, blijft het dossier in het bezit en beheer van de cliënt.

 

Eind 2014 worden de ervaringen geëvalueerd en mogelijk komt het programma dan beschikbaar voor andere doelgroepen binnen de jeugdzorg.

 

Het Verbindingsteam is een initiatief van een aantal zorgpartners: Altrecht, Reinaerde, Youké, Amerpoort en Jellinek Gooi & Vechtstreek.

 

Meer over het project Verbindingsteam.
Naar homepage