Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Jongens die niet jongensachtig doen, vaker gepest

Jongens worden vaker gepest als zij geen “jongensachtig” gedrag tonen; meisjes als zij geen "meisjesachtig" gedrag tonen.

Of zij vroeger dan gemiddeld in de puberteit komen, maakt daarbij niet uit. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Martin Bakker.

Assertiviteit en zelfcontrole leren
Om het risico op pestgedrag te verminderen, lijkt het belangrijk om kwetsbare jongens meer assertiviteit te leren en kwetsbare meisjes meer zelfcontrole. Maar zo’n sociale vaardigheidstraining alleen is niet genoeg. Kwetsbare jongeren zullen waarschijnlijk het meeste baat hebben bij een schoolbrede aanpak tegen pestgedrag, zo stelt de promovendus. Dit betekent: schoolbrede regels en sancties, trainingen voor docenten, een gericht onderwijsprogramma in de klas, sociale vaardigheidstraining, individuele gesprekken, enzovoort.

Vaker conflicten
Ook stelt Bakker vast dat jongeren die minder zelfcontrole tonen, vaker conflicten met autoriteiten hebben (ouders, school en politie), vooral als ze ook nog vroeg in de puberteit komen. Dit geldt niet alleen voor jongens, maar ook voor meisjes.

Strafmaatregel
Dit wijst erop dat het belangrijk is om aandacht te schenken aan zelfcontrole in deze kwetsbare doelgroep om problemen later in het leven te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het tijdelijk schorsen van school het probleemgedrag alleen maar in stand houdt. Deze strafmaatregel zou daarom zoveel mogelijk moeten worden vermeden, stelt Bakker. Onderzoek naar de manier waarop jongeren op stress reageren zou nog meer theoretisch onderbouwd kunnen worden, stelt de promovendus verder.

 Bron: Rijksuniversiteit GroningenNaar homepageRelevante categorieën: