Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Jeugdzorgwerker moet meer professionaliseren'

Dat concludeert Jack de Swart, associate lector bij het Saxion Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie. Hij doet dit op basis van zijn promotie-onderzoek.

De Swart promoveert eind november aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  

Professionaliteit
De Swart onderzocht de professionaliteit van de jeugdzorgwerker in de provinciale residentiële Jeugdzorg, de justitiële residentiële Jeugdzorg en bureau jeugdzorg. Hij onderzocht in welke mate en op welke manier persoons- en werkgebonden kenmerken van de jeugdzorgwerker samenhangen met en bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg.

Onbevoegde groepsleiders
De Swart concludeert dat er nog teveel onbevoegde groepsleiders zijn en dat er onvoldoende wordt gewerkt op basis van wetenschappelijk bewezen methodes en interventies. Een en ander pleit voor verdere professionalisering van het beroep en meer wetenschappelijk onderzoek naar gehanteerde methodes. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door tijdens de opleiding meer aandacht te besteden aan de persoonlijke kenmerken van de aankomend jeugdzorgwerker, die een belangrijke rol spelen bij de effectiviteit van een behandeling. Zo zou een jeugdzorgwerker bij voorkeur emotioneel stabiel, extravert en vriendelijk moeten zijn. 

Effectiviteit interventie
De effectiviteit van de interventie blijkt ook te verbeteren als jongeren actief bij het behandeltraject worden betrokken. Een vergelijkbaar soort verband toont de Swart aan tussen het beleid van de welzijnsinstelling ten aanzien van de werkomstandigheden als het gaat om het bevorderen van het welbevinden van de jeugdzorgwerker.

Ervaren werkdruk
Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen werklast (objectieve vaststelling) en werkdruk (beleving van mensen). In de praktijk worden de taken op basis van de werklast verdeeld terwijl dat beter op basis van de ervaren werkdruk kan worden gedaan. Dat is mogelijk als men medewerkers betrekt bij het oplossen van werkgerelateerde problemen, zoals het oplossen van ziektevervanging.   
 Naar homepage