Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Maak Noodwet Transitie Jeugdzorg'

De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland pleit voor een noodwet die de transitie van de jeugdzorg in goede banen leidt. Uit een peiling van Jeugdzorg Nederland blijkt dat driekwart van de jeugdzorginstellingen geen zicht heeft op het budget in 2015.
'Maak Noodwet Transitie Jeugdzorg'

En de tijd dringt. Op 1 augustus zouden gemeentelijke jeugdregio’s duidelijkheid geven over de budgetten. Dat is nog steeds niet gebeurd. Jeugdzorg Nederland stelt dat zorgaanbieders hierdoor niet langer garant staan voor kwalitatief goede zorg en veiligheid. Bovendien komt de daadwerkelijke beschikbaarheid van jeugdzorg in gevaar. Jeugdzorg Nederland pleit daarom voor een noodwet die de overgang van de jeugdzorgaanbieders naar de gemeenten zorgvuldig regelt.

 

Peiling
Jeugdzorg Nederland heeft een peiling gehouden onder de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp en de Bureaus Jeugdzorg . Daaruit blijkt dat 75 procent van de jeugdzorginstellingen niet weet wat zij in 2015 aan inkoop door gemeenten kan verwachten. Deze 75 procent betreft vooral de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp. De instellingen die wel duidelijkheid hebben over het budget betreft vooral de Bureaus Jeugdzorg. Voor hen was al eerder een regeling getroffen.

 

Onverantwoord
Verdere verschuiving in de tijd van toegezegde budgettaire helderheid is volgens Jeugdzorg Nederland onverantwoord. ‘Nu al krijgen kinderen en ouders te maken met de gevolgen. Door een groot verloop van personeel en sluiten van locaties, worden kinderen en ouders geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in hun behandeling en zorg. Op dit moment bereiden veel van de ondervraagde organisaties zich voor op krimp en sanering. Hierbij verliezen tenminste 1800 jeugdzorgprofessionals voor eind 2015 hun baan. Faillissementen van jeugdzorgaanbieders zijn een reële dreiging. De beschikbare zorg voor kinderen en ouders neemt hierdoor af, terwijl nieuwe lokale zorg nog niet overal beschikbaar is’, aldus Jeugdzorg Nederland op haar website.Naar homepageRelevante categorieën: