Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Jeugd-ggz instelling De Bascule bijna kopje onder

Vakbond Abvakabo en medewerkers van ‘de Bascule’ in Amsterdam maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de organisatie voor kinderpsychiatrie.
Jeugd-ggz instelling De Bascule bijna kopje onder

Door bezuinigingen in de ggz  en overheveling naar de jeugdwet per 2015 schiet het budget te kort. Medewerkers van de Bascule hebben aan de bel getrokken omdat de zorg voor hun jeugdige cliënten niet langer gegarandeerd kan worden. Door de bezuinigingen voorzien zij op korte termijn financiële problemen. Daarnaast verwachten zij met het oog op de herorganisatie ook organisatorische problemen.

 

Meer tijd

Vakbond Abvakabo is bij de kwestie betrokken en vindt de situatie zorgelijk. Bestuurder Abvakabo Fred Seifert: ’De overgang gaat te snel, gemeenten en instellingen zijn er nog niet klaar voor.’ Die uitspraak wordt bevestigt door een enquête van de Volkskrant onder 158 gemeenten. Daaruit blijkt dat bijna de helft twijfelt of zij alle kinderen in de jeugdzorg kunnen helpen. Aan de hervormingen zelf zegt Seifert niets te kunnen doen. ‘Maar we kunnen wel pleiten voor meer tijd.’ Er zal hoe dan ook in het budget geknepen worden. ‘Met meer tijd kan daar beter op voorbereid worden,’ vindt Seifert.

 

Kwaliteit

De medewerkers maken zich in de eerste plaats hard voor de kwaliteit van de zorg. Als de Bascule geen toekomstperspectief heeft, kunnen de hulpverleners hun deskundigheid niet langer inzetten. Dat betekent dat de jeugdigen niet de zorg kunnen ontvangen die ze gewend zijn. Seifert: ’Vijftien tot twintig jaar aan expertise weggooien, dat is toch zonde. Dat bouw je daarna niet zomaar binnen een jaar weer op.’

 

Werkgelegenheid

In de tweede plaats is het voortbestaan van de Bascule een kwestie van baanbehoud. Op de Bascule werken 700 medewerkers. Die hebben door inkrimping in de hele sector weinig kans op een baan ergens anders in de ggz. In de aanloop naar 2015 kan bij veel andere instellingen dezelfde situatie voorkomen. Seifert pleit voor behoud van werkgelegenheid in de sector. ‘Daar zullen wij samen met onze leden alles aan doen.’

 

Simone van Iperen

  

 


 Naar homepageRelevante categorieën: