Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

De langetermijnaanpak van COVID-19

Corona gaat niet meer weg. In dat besef heeft het kabinet een lange­ termijnstrategie geformuleerd. Het openhouden van de samenleving en de zorg heeft de prioriteit. Een effectieve aanpak van schulden­ problematiek en zeker het voorkomen dat het aantal huishoudens met financiële problemen in de komende tijd toeneemt, zijn in dat kader een van de vele bouwstenen.


 

Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage