Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Internet belangrijke ontmoetingsplaats Marokkaans-Nederlandse jongeren

Internet is voor Marokkaans-Nederlandse jongeren een belangrijke ontmoetingsplaats. Dat blijkt uit het proefschrift van Genderstudies- en mediawetenschapper Koen Leurs.

Identiteit
In zijn proefschrift laat Leurs zien hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren uitdrukking geven aan hun identiteit aan de hand van MSN-inlognamen, hyperlinks, videvoorkeuren en andere digitale elementen. ‘Digitaal gedeelde, etniciteitoverstijgende voorkeuren voor artiesten, voedsel, muziek en politiek laten zien dat diversiteit geaccepteerd en alledaags is’, aldus Leurs. Op sociale netwerken en YouTube wordt symbolische verbondenheid met Marokko gecombineerd met internationale en nationale uitingen van jeugdcultuur.

Andere opvattingen
De Marokkaans-Nederlandse jongeren zitten tussen hun ouders en Nederlandse leeftijdsgenoten in. Hun ouders verwachten bijvoorbeeld ander gedrag en andere opvattingen van hen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Ze gebruiken internet als een verlengstuk van hun alledaagse leven. Ze creëren een ruimte waarbinnen ze verschillende drijfveren samen kunnen brengen. Eventuele beperkingen die gelden in hun fysieke leefomgeving kunnen opgerekt worden in digitale ruimtes.

Machtsverhoudingen
Leurs heeft in kaart gebracht hoe de jongeren op online discussieforums, chatprogramma’s, sociale netwerksites en videowebsites omgaan met machtsverhoudingen. Aspecten als discriminatie en racisme komen voor op internet maar in het onderzoek van Leurs komt naar voren dat Marokkaans-Nederlandse jongeren stereotypen online bevechten en bekritiseren.

Onderzoek
Voor het onderzoek hebben 1408 scholieren in Nederland een vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft Leurs diepte-interviews gehouden met 43 Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar en heeft hij etnografisch geïnspireerde participant-observaties verricht.

Bron: Universiteit UtrechtNaar homepageRelevante categorieën: