Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Interculturele competenties sociale professional in hbo-monitor

Beschik je als afgestudeerde hbo’er over voldoende interculturele competenties? Heb je daar gedurende je studie voldoende over geleerd?

Dat soort vragen zullen voortaan een plek krijgen in de hbo-monitor. Dat is bekend geworden op de kennisbijeenkomst Intercultureel vakmanschap. De bijeenkomst vond plaats op 24 november op de Hogeschool Inholland, locatie Den Haag.

Interculturele competenties
De hbo-monitor brengt jaarlijks in beeld wat de arbeidsmarktpositie is van afgestudeerde hbo’ers. En wat de aansluiting is tussen opleiding en werk. Vanaf volgend jaar zal dus ook duidelijk worden hoe het met de interculturele competenties van afgestudeerden staat.

Toegankelijkheid hulpverlening
Op de bijeenkomst in Den Haag en georganiseerd door de HBO-raad stond intercultureel vakmanschap in het hsao (hoger sociaalagogisch onderwijs) centraal. Dit project is een van de zeven projecten binnen het ZonMw-programma Diversiteit in het jeugdbeleid. Doel van het programma is om de toegankelijkheid van hulpverlening voor migrantengezinnen te vergroten. Karin Kleine, een van de sprekers, wees op de urgentie hiervan. Momenteel is 60 procent van de cliënten van de justitiële jeugdzorg allochtoon terwijl 20 procent van de cliënten van de ambulante jeugdhulpverlening uit allochtonen bestaat. Dat is de preventieve en ook goedkopere vorm van hulpverlening. Kleine: ‘Allochtonen worden niet goed bereikt door de preventieve hulpverlening.’

'Dé Turk bestaat niet'
Francien Wieringa ging in haar bijdrage in op de pijlers van het intercultureel beleid in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Een geïntegreerde aanpak lijkt daarbij het sleutelbegrip. ‘Docenten willen vaak do’s and dont’s rond interculturele kwesties’, aldus Wieringa, lid van de kenniskring van het lectoraat Internationalisering en Inclusief Onderwijs aan de Fontys Hogeschool. Veel allochtone studenten worden in het onderwijs nogal eens in een positie gemanoeuvreerd die ze niet prettig vinden, zei ze. Dan krijgen ze gedurende een les over methodiek de vraag: “hoe zit dat nu bij jullie?” Dat werkt niet. Dé Turk bestaat niet, net zo min als dé Nederlander.’

 Zie ook bericht over scan interculturele competenties
 Naar homepageRelevante categorieën: