Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Integere en consciƫntieuze student succesvoller in studie

Intelligentie is niet de enige voorspeller van studiesucces. De persoonlijkheid van een student bepaalt voor een belangrijk deel studiesucces.

Dit blijkt uit een onderzoek van sociaal- en organisatie psycholoog Anita de Vries. Zij promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp persoonlijkheid en succes in studie en werk.

Slimheid of persoonlijkheid?

De Vries betoogt dat veel onderwijsinstellingen er van uitgaan dat de intelligentie of capaciteiten van een student de grootste voorspeller is studiesucces. De persoonlijkheid van een student wordt hierbij nog vaak genegeerd. Onterecht, stelt De Vries, op grond van de resultaten van haar onderzoek. De consciëntieuze en integere student heeft significant meer kans op afstuderen en heeft gemiddeld hogere cijfers dan studenten die deze eigenschappen in mindere mate bezitten. Deze student is niet alleen succesvoller op studiegebied, maar blijkt ook minder te spieken, plagiaat te plegen of opdrachten niet (tijdig) in te leveren.

Kort door de bocht
Kunnen we nu zeggen dat alle eerlijke, ordelijke doorzetters hun studie succesvol afronden? De Vries: ‘Dat is wel heel kort door de bocht, alleen al omdat er natuurlijk veel meer (omgevings)factoren een rol spelen bij een succesvol studieverloop. Maar het is wel tijd dat onderwijsinstellingen en de student bewust worden van de rol die iemands persoonlijkheid speelt bij studiesucces. Onderwijsinstellingen kunnen hier ook meer aandacht aan besteden bij de inrichting van hun studiebegeleiding.’

Bron: Vrije UniversiteitNaar homepageRelevante categorieën: