Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Instellingen pleiten voor Masterplan suïcidebestrijding homojongeren

COC Nederland, MOVISIE en Schorer stichting pleiten voor een Masterplan suïcidebestrijding voor lesbische meisjes, homoseksuele jongens, biseksuele- en transgenderjongeren (HBLT-jongeren).
 
Directe aanleiding voor het plan is het onlangs bekend geworden suïcidecijfer onder deze groep jongeren. Dat ligt beduidend hoger dan bij heteroseksuele leeftijdsgenoten, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De helft van de homoseksuele jongeren loopt regelmatig met gedachten over zelfmoord rond.
 
Zelfmoordpoging
Het SCP deed onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit, en onderzocht daarin onder andere specifiek de psychosociale gezondheid van lesbische meiden en homoseksuele jongens. Daaruit blijkt dat 9% van de jongens en 16 % van de meisjes een zelfmoordpoging heeft gedaan. Onder heterojongeren ligt dat percentage op 3%.
 
Problematiek
Dit opvallend hoge cijfer is voor Schorer, COC Nederland en MOVISIE reden de handen ineen te slaan en aandacht te vragen voor deze problematiek. De reguliere hulpverlening heeft volgens de drie organisaties te weinig specifieke kennis om een passend antwoord te kunnen geven op de problematiek. De organisaties gaan daarom een Masterplan ontwikkelen voor terugdringing van suïcide onder lesbische meisjes, homoseksuele jongens, biseksuele- en transgenderjongeren.
 
Masterplan
In het Masterplan dragen de organisaties hun kennis over psycho-sociale problematiek rond HLBT-jongeren over aan de reguliere hulpverlening en wordt met hen samengewerkt. Volgens de drie organisaties is het van groot belang dat de reguliere hulpverlening de signaalfunctie oppakt wat betreft de suïcideproblematiek van homojongeren. De preventie kan op die manier beter worden ingezet. De rijksoverheid, gemeenten, scholen, de GGZ en Centra voor Jeugd en Gezin worden daarin belangrijke partners.
 
Homospecifiek
De reguliere hulpverlening is nog steeds te weinig deskundig en toegankelijk als het gaat om homospecifieke hulpverlening. De problematiek wordt onvoldoende herkend en er wordt op een te laat tijdstip ingegrepen. Jongeren kunnen vaak nergens terecht met hun problemen. Voor sommigen is suïcide vervolgens de enige oplossing. De drie organisaties spreken van vergeten problematiek en de invloed van het sociale klimaat op deze ontwikkeling. De grote mate van suïcidegedachten en –pogingen onder HBLT-jongeren is een symptoom van het sociale klimaat waarmee jongeren geconfronteerd worden in hun seksuele identiteitsontwikkeling. COC, MOVISIE en Schorer pleiten daarom voor een brede samenwerking om hieraan iets te doen.
 
Aanpak
De gezamenlijke aanpak zal bestaan uit informatie, preventie en hulpverlening en het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Instellingen en organisaties voor jongeren dienen meer kennis te hebben over e specifieke risico’s van HLBT-jongeren. Die risicofactoren dienen gerichter te worden aangepakt. En tenslotte moet er adequate hulp komen voor HLBT-jongeren in nood, door mensen die oog hebben voor seksuele diversiteit.
 
Het onderzoeksrapport Steeds gewoner, nooit gewoon is te koop via de site van het SCP. Of download het rapport via de website van Schorer.
 
Bron: Schorer


Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |