Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Inspectie schetst ‘beste gezinsvoogd’

De inspectie heeft op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek , eigen kennis en deskundigheid en ervaringen met (calamiteiten)onderzoek een ideaaltype ontwikkeld van de hedendaagse gezinsvoogd.
Inspectie schetst ‘beste gezinsvoogd’

 

Het beschreven ideaaltype van een gezinsvoogd is vooral een na te streven modelvoorbeeld, schrijft de Inspectie op haar website. ‘Een ideaaltype iets anders is dan de werkelijkheid van alledag.’ De inspectie wil met deze ‘ideaaltypische beschrijving aangeven welke aspecten van de functie vooral van groot belang moeten worden geacht en welke voorwaarden daartoe moeten worden vervuld.’ De beschrijving gaat onder meer in op persoonskenmerken, (werk)houding, omgang met cliënten, opleidingseisen, maar ook eisen aan de ondersteunende organisatie en het inspelen op ontwikkelingen in de(nabije) toekomst.
De inspectie hoopt, dat met de beschrijving van dit modelvoorbeeld de professionalisering van de gezinsvoogd verder op weg wordt geholpen.
 
Klik hier om het document ‘De Beste Gezinsvoogd – een ideaaltype’ te openen.Naar homepageRelevante categorieën: