Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Instellingen jeugdpsychiatrie leveren goede zorg’

De zorg in kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken is meestal van goede kwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ concludeert verder: medewerkers en bestuurders zetten zich voortvarend in om het aantal insluitingen en de duur ervan terug te dringen en voor het verantwoord verstrekken van geneesmiddelen. In het algemeen worden opgenomen kinderen en jeugdigen vanuit een eenduidige pedagogische visie bejegend en behandeld.

Klinieken
De meest kwetsbare kinderen met ernstige psychische problematiek of psychiatrische stoornissen zijn voor behandeling veelal aangewezen op de klinieken van kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze kinderen lopen het meeste risico op gezondheidschade door een onzorgvuldig insluitingsbeleid (separeren, afzonderen of anderszins opsluiten), een kwalitatief onvoldoende medicatiebeleid en het ontbreken van een eenduidige visie op de bejegening, opvoeding en behandelingsmogelijkheden. Daarom richtte het onderzoek van de inspectie zich op deze drie thema’s.

Mogelijke verbeteringen
Het beleid om het aantal en de duur van insluitingen terug te dringen lijkt vruchten af te werpen. Er is echter nog verbetering mogelijk door de vrijheidsbeperkende maatregelen beter en eenduidig te registreren. Hiervoor is het nodig dat klinieken duidelijk definiëren om welke vrijheidsbeperkende maatregelen het gaat en hoe deze zich verhouden tot pedagogische maatregelen. Ook door meer aandacht te besteden aan de medicatieveiligheid kan de zorg nog verbeterd worden. Dat kan bijvoorbeeld door een systeem te ontwikkelen voor het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Interne audits
De inspectie adviseert de instellingen om bij elkaar interne audits te houden op het gebied van de kwaliteit van het zorgproces, de behandeling en de bejegening van jongeren en hun ouders.

Goede voorbeelden
De meeste instellingen leveren over het algemeen zorg van voldoende kwaliteit. Twee klinieken leveren over de hele linie goede en goed georganiseerde zorg en zijn daarom praktijkvoorbeelden voor andere instellingen. Dit zijn het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Reinier van Arkelgroep, locatie Herlaarhof in Vught.

 Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |