Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Inspectie gaat verkorte trajecten hogescholen onderzoeken

De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoek doen naar verkorte trajecten voor langstuderenden.
De afgelopen weken zijn er diverse meldingen in de media geweest over misstanden bij deze routes. De inspectie gaat bij alle relevante instellingen voor hoger onderwijs na welke trajecten er bestaan, of deze trajecten voldoen aan de regels en of ze passen binnen de normen die aan het afstuderen gesteld kunnen worden.

 
 
Signalen melden
Studenten, medewerkers en andere betrokkenen kunnen op ieder moment signalen over misstanden doorgeven aan de inspectie. De inspectie betrekt deze signalen in het onderzoek.
 
Kennis en kunde
‘Het is goed dat instellingen zich inzetten om studenten hun diploma te laten halen. De samenleving moet er daarbij wel vanuit kunnen gaan dat afgestudeerden daadwerkelijk over de kennis en kunde beschikken waar hun diploma voor staat’, aldus de Inspectie op haar website.
 
Maatregelen
Het inspectieonderzoek moet duidelijk maken waar trajecten worden aangeboden die niet door de beugel kunnen, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Ook wil de inspectie in beeld krijgen wat het niveau is van afgestudeerden die een verkorte route hebben gevolgd, ten opzichte van degenen die de reguliere weg hebben gevolgd. Bovendien wil de inspectie duidelijk te krijgen aan welke randvoorwaarden een verkort traject moet voldoen om de vereiste afstudeerkwaliteit te garanderen.
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs


Naar homepageRelevante categorieën: