Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

In voorbereiding: LVB-special

Momenteel bereidt het vakblad Sozio een speciale editie voor over het thema LVB. Ook een idee voor een bijdrage aan deze special? Lees dan hieronder...

Naast de subthema’s

  • LVB en criminaliteit
  • LVB en handicap
  • LVB en verslaving
  • LVB en cultuursenistief
  • Wonen en werk
  • Dagbesteding

gaat het nadrukkelijk ook om de relatie met professioneel handelen en werken: casuïstiek, zienswijzen en interventies.

De editie zal worden uitgereikt tijdens het 11e jaarcongres LVB op 15 september en wordt uiteraard verzonden aan abonnees en bestellers van losse nummers.

Bent u geïnteresseerd om een artikelbijdrage te leveren? Dan is het goed kennis te nemen van de auteursrichtlijnen: https://www.sozio.nl/pdf/SozioAuteursrichtlijnen2020.pdf
Artikelen en artikel-voorstellen s.v.p. mailen aan sozio@mailswp.com

In verband met de productieplanning is het prettig om bij voorkeur rond 20 juli over uw bijdrage te kunnen beschikken.Naar homepage