Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hulpverlener heeft beperkt geloof in veranderbaarheid van cliënten

Uit een online onderzoek van SoziO-SPH blijkt dat tweederde niet of maar gedeeltelijk gelooft in de veranderbaarheid van cliënten.

De resultaten zijn verschenen in het 100e nummer.

Er hebben aan het online onderzoek 620 hulpverleners meegedaan.

De deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld waarin onderwerpen aan bod zijn gekomen als: werkplezier, vertrouwen in eigen kunnen, doeloriëntatie en mindset. De psychologe Carol Dweck maakt onderscheid tussen twee mindsets: theorieën die iemand heeft over persoonskenmerken en capaciteiten (zoals IQ). Bij een groeitheorie (‘growth mindset’) geloof je dat persoonskenmerken en intelligentie kunnen veranderen en groeien. Bij de entiteitstheorie (‘fixed mindset’) geloof je dat je bent wie je bent en dat daar niet veel aan te doen is: persoonskenmerken en intelligentie staan min of meer vast.

De antwoorden op de vragen over de veranderbaarheid van de mens, in dit onderzoek wijzen erop dat hulpverleners over het algemeen niet erg geneigd zijn om te geloven dat je als mens veranderbaar bent. Iemand is wie hij/zij is, en dat staat min of meer vast. Heeft dit idee over de veranderbaarheid invloed op het werkplezier of vertrouwen in eigen kunnen van de hulpverlener? Het antwoord op die vraag is: ja en nee. Nee, er is geen direct verband gevonden tussen de opvattingen over veranderbaarheid en werkplezier of vertrouwen in eigen kunnen. Uit een nadere analyse blijkt echter wel dat de mindset van de hulpverlener verband houdt met het soort doelen dat hij of zij nastreeft. Deze doelen hangen vervolgens weer samen met het werkplezier en vertrouwen in eigen kunnen.

SoziO-SPH 100
De resultaten van het online onderzoek zijn verschenen in het juninummer van SoziO-SPH, het jubileumnummer 100. Het nummer is uitgebracht als glossy en als extra dikke uitgave. Het nummer bevat een special met de titel “De hulpverlener van de toekomst”.Naar homepageRelevante categorieën: