Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hulp bieden aan mensenhandelslachtoffers met een LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn steeds vaker het slachtoffer van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Hun beperking vraagt bovendien om een specifieke benadering, waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen. Hierdoor kunnen ze steeds verder in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Volgens CoMensha - coördinatiecentrum mensenhandel - is mensenhandel een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Vaak gaat het om vrouwenhandel, maar ook jongens worden slachtoffer. De slachtoffers worden misleid en geronseld, vaak via internet. Ze worden gedrogeerd en verhandeld voor seks. Bij tegenwerking chanteren of dreigen de daders, bijvoorbeeld met de verspreiding van een seksfilmpje (sextortion) of met lichamelijk geweld. Seksuele uitbuiting speelt zich vooral in het verborgene af. Cijfers over de omvang zijn daarom moeilijk te geven. Ook maakt het dat slachtoffers vaak moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening en politie. Dit wordt versterkt door het feit dat zij niet altijd geholpen willen of durven worden. Schaamte, angst, onmacht spelen daarbij een rol. Jongeren met een lichtverstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar.

Lees hier het artikel of word abonnee.Naar homepage