Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Huisartsenposten niet alert genoeg op kindermishandeling

Huisartsenposten moeten systematischer aandacht geven aan kindermishandeling, stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Huisartsenposten  beschikken over een eigen richtlijn over kindermishandeling. Die richtlijn moet ervoor zorgen dat de posten systematischer werken en kindermishandeling beter signaleren. De huisartsenposten zijn echter nog onvoldoende gevorderd met het invoeren van die richtlijn. Zij dienen het invullen van de voorwaarden voor verantwoorde signalering te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Anonimiteit
Tussen de 100.000 en 170.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling. Goede en tijdige signalering van kindermishandeling is daarom belangrijk, stelt de Inspectie. ‘Op huisartsenposten komen relatief meer kinderen dan in de dagpraktijk. Huisartsenposten bieden de mogelijkheid om in betrekkelijke anonimiteit hulp te zoeken en de eigen huisarts te mijden. Dat was aanleiding voor de inspectie om te inventariseren in hoeverre de huisartsenposten de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling hebben ingevoerd. Doel is hen te stimuleren meer systematische aandacht aan het onderwerp kindermishandeling te besteden.’

Screeningsinstrument
Huisartsenposten dienen de invulling van de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling te verbeteren, concludeert de IGZ na onderzoek. ‘Geen enkele huisartsenpost voldeed aan alle gestelde normen. Ze gebruiken screeningsinstrumenten niet structureel. Een screeningsinstrument bestaat uit vragen die de hulpverlener voor zichzelf moet beantwoorden op basis van de informatie die het contact met kinderen/ouders heeft opgeleverd. Het gebruik van een screeningsinstrument maakt het mogelijk om bij elk kind dat de huisartsenpost bezoekt op een systematische wijze signalen boven tafel te krijgen kunnen wijzen op kindermishandeling.’

Onvoldoende geschoold
Andere tekortkomingen die de IGZ signaleert is dat medewerkers onvoldoende geschoold zijn op het gebied van herkennen van kindermishandeling, de meeste posten geen afspraken hebben gemaakt met het ziekenhuis en het Advies– en Meldpunt Kindermishandeling en dat huisartsenposten geen registraties bijhouden over de signaleringen.

Wel actief

Uit de inmiddels toegestuurde plannen van aanpak blijkt echter wel dat de meeste huisartsenposten actief bezig zijn met het onderwerp kindermishandeling. Uiterlijk in december 2011 moeten alle huisartsenposten voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling. De inspectie zal dit toetsen.
Klik hier om het gehele rapport van de inspectie te lezen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg
 Naar homepageRelevante categorieën: