Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hoogland nieuwe lector samenlevingsvraagstukken

Jan Hoogland Prof. dr. Jan Hoogland is op donderdag 27 januari geïnstalleerd als lector Samenlevings-vraagstukken aan de Gereformeerde Hogeschool (GH).

Hoogland volgt prof. dr. Roel Kuiper op, die van 2002 tot en met 2010 lector Samenlevingsvraagstukken aan de GH was. 

Te utopische motieven
In zijn lectorale rede poogde Jan Hoogland om te laten zien dat mensen die beroepshalve bij zorg betrokken zijn, zich dikwijls door te utopische motieven laten leiden. Zorg en welzijn worden daardoor al snel overvraagd. Gebrek aan realisme leidt tot verwachtingen waaronder het zorgsysteem wel moet bezwijken. Daarom moeten we het meer zoeken in de vermenselijking van de zorg in plaats van in de verbetering van de systemen, aldus Hoogland. Klik hier voor een samenvatting van de rede.

Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Hoogland geeft sinds januari 2010 leiding aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv), dat verbonden is aan de GH. Het CvSv richt zich op onderzoek, advies en onderwijs op het terrein van integratie, leefbaarheid, sociale samenhang in wijk of buurt, vrijwilligerswerk, mantelzorg, jeugdhulpverlening en partner- en gezinshulpverlening. Het centrum onderzoekt vraagstukken op dit gebied en levert van daaruit een actieve bijdrage aan de verspreiding van praktijkkennis onder docenten, studenten en professionals in het werkveld. Het CvSv verzorgt onderwijs en cursussen, publiceert artikelen en rapporten en organiseert symposia.
 Naar homepageRelevante categorieën: