Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Hoenderloo Groep start met ggz-aanbod

Jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep start met een ggz-aanbod voor cliƫnten. Uit onderzoek blijkt dat de jongeren die er verblijven naast gedragsproblemen ook psychische problemen hebben.
Hoenderloo Groep start met ggz-aanbod

 

‘Daarom is besloten om voor deze jongeren, die vaak tussen wal en schip vallen wat betreft passende en toereikende behandeling, te starten met een GGZ behandelaanbod. Alle jongeren worden bij plaatsing gezien door de psychiater. Als ze geïndiceerd worden, ontvangen zij een GGZ-behandeling’, aldus Jacco Kempenaar, clusterleider Therapie bij Hoenderloo Groep.
 
Passend en breed aanbod
Volgens Kempenaar onderscheidt de instelling zich hiermee van de meeste andere jeugdzorginstellingen en voorziet Hoenderloo Groep in een passend en breed aanbod van behandeling voor een van de zwaardere doelgroepen binnen zowel de open jeugdzorg als JeugdzorgPlus.
 
Werkwijze
Hoenderloo Groep gaat als volgt te werk. De psychiater is hoofdbehandelaar van jongeren met psychische klachten. De behandeling van de jongere wordt aangepast op het terrein van onder meer medicatiebeleid en passende interventies. Verder is er een uitgebreid aanbod van trainingen en therapieën, die kunnen worden ingezet bij de verschillende zorglijnen, zoals creatieve therapieën, individuele- en groepstrainingen voor onder andere agressieregulatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR (voor traumaverwerking) en systeem- en gezinsondersteuning, door middel van begeleiding, ondersteuning en therapie.


Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |