Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Hoe win ik Patricks vertrouwen?

Patrick is een man van begin dertig die in het verleden psychotisch is geweest. Hij geeft aan dat dit veroorzaakt is door drugsgebruik. Daarnaast heeft Patrick NAH (niet aangeboren hersenletsel). Patrick wil graag in de offshore werken en een normaal leven leiden. Hij accepteert niet van zichzelf dat hij een aantal dingen niet ( meer) kan.
Hoe win ik Patricks vertrouwen?

Sinds een paar maanden is hij gestopt met zijn medicatie, hij lijkt daardoor achteruit te gaan. Patrick wordt steeds angstiger en het is moeilijk om tot hem door te dringen. Ik kan hem geruststellen door hem af te leiden of te reflecteren op zijn realiteitzin. Maar een half uur later belt hij me boos en angstig op en zegt dingen uit ons gesprek die ik helemaal niet zo heb gezegd of heb bedoeld. Ik laat hem dan herhalen wat er in ons gesprek is besproken om hem ervan bewust te maken wat er eigenlijk gezegd is. Daarbij leg ik uit wat ik heb bedoeld met bepaalde uitspraken. Soms is dit afdoende maar het komt regelmatig voor dat hij een half uur later weer aan de telefoon hangt en ik hem nogmaals gerust moet stellen. Patrick heeft regelmatig dagen dat hij wel tien keer op een dag belt.

 

Wat ik het moeilijkste vind is dat ik zoveel voor hem doe, elke dag probeer ik de relatie met Patrick goed te houden en zijn vertrouwen te winnen. Ik heb echt het beste met hem voor. Hij heeft ook zoveel kwaliteiten en leuke kanten. Maar Patrick zal me dan altijd weer afstoten en zeggen dat ik niets voor hem doe en alleen maar het slechtste met hem voor heb.

 

Door mijn opleiding (SPH) en de trainingen die ik heb gevolgd ben ik in staat de achtergronden en ondersteuningsvraag van Patrick te doorzien. Maar het lukt me niet om helemaal zijn vertrouwen te winnen of zelfs tot hem door te dringen wanneer hij angstig is. Ik reflecteer veel met collega’s over hem of bespreek hem in het MDO (multidisciplinair overleg). Het lijkt wachten op een crisisopname , hij zal weer aan de medicatie moeten. Ik ben anders bang dat het een keer goed fout gaat.

 

Hoe win ik Patricks vertrouwen en kan ik tot hem doordringen wanneer hij angstig is? En hoe voorkomen we daarmee dat de problemen escaleren?

(Petra, cliëntbegeleider)

 

Wilt u reageren op deze casus? Dat kan hieronder.

 Naar homepage