Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hoe succesvol is de participatiebaan?

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking, is het niet altijd makkelijk om een geschikte werkplek te vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Daarbij blijkt dat ook werkgevers weinig ervaring hebben met het aangaan van een werkrelatie met mensen met een arbeidsbeperking. Volgens Piet Geert Nicolay is een duurzame arbeidsrelatie noodzakelijk om arbeidsparticipatie te doen slagen.

Maar hoe realiseer je zo’n duurzame relatie naar tevredenheid van zowel werknemer als werkgever? Het onderzoeksproject binnen het lectoraat ‘Weerbaarheid’ van de NHL Stenden Hogeschool is op zoek gegaan naar het antwoord. In samenwerking met Social Work studenten doen ondergetekenden onderzoek naar de werkervaringen van mensen met een arbeidsbeperking bij diverse werkgevers. Ida is een van deze mensen. Bij het onderzoek zijn ook jobcoaches, werkgevers en cliëntsystemen, ondernemers en reïntegratiebedrijven betrokken.

Bestel het fysieke nummer hier. Naar homepage