Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hoe je jongeren helpt hun eigen toekomst vorm te geven

Van dromen naar doen| Jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben hun eigen toekomstdromen. Time of Your Life laat hen dichterbij die dromen komen. Dit project, in het kader van maatschappelijke diensttijd, helpt jongeren in een kwetsbare positie hun talenten en interesses te ontdekken, mensen te ontmoeten en zich tegelijkertijd in te zetten voor de maatschappij.

En dat lukt! Jongeren krijgen zelfvertrouwen, verbreden hun (professionele) netwerk en zien hun toekomst weer positief tegemoet.Een onderdeel van de methodiek van Time of Your Life is de dromensessie, waarbij de MDT­coach samen met de jongere zijn of haar dromen probeert te achterhalen. Randells toekomstdroom is een schooldiploma halen en werken als monteur of technicus op het vliegveld van Curaçao. Gassa helpt Randell door zijn droom in kleine stapjes op te delen. ‘Randell had meteen al een heel duidelijke droom, waar hij elke keer op terugkwam: technicus worden op een vliegveld en dan het liefst op Curaçao

Bestel het fysieke nummer hier. Naar homepage