Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hoe blijf je in beweging in situaties van probleemgedrag?

Passende ondersteuning bieden aan iemand met een licht verstandelijke beperking is niet makkelijk. Er zijn zeven organisatie dynamieken die hier invloed op hebben.

Aandacht hiervoor leidt tot minder incidenten met probleemgedrag en zorgt ervoor dat iemand een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Waarom gaat het zoals het gaat? Mee doen in de samenleving. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig van professionals om mee te (blijven) doen in de samenleving. Ze hebben moeite met het begrijpen van abstracte taal en missen vaak verschillende sociale en praktische vaardigheden.

Meedoen in de samenleving.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak ondersteuning nodig van professionals om mee te (blijven) doen in de samenleving. Ze hebben moeite met het begrijpen van abstracte taal en missen vaak verschillende sociale en praktische vaardigheden.

Bestel het fysieke nummer hier. Naar homepage