Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Het vergroten van zelfwaardering als middel tot gedragsverandering bij LVB

Dave is een jongen met een LVB, de groep mensen met LVB is echter zeer divers. Onderzoek door Tranzo (Nouwens et al., 2017) heeft uitgewezen dat er vijf verschillende groepen mensen met een LVB zijn te onderscheiden, allen met hun eigen zorgbehoefte. Het is een heterogene, maar over het algemeen kwetsbare groep, die te maken heeft met een wisselwerking tussen een LVB en ongunstige omstandigheden die een verhoogd risico op allerlei problematiek tot gevolg hebben. Dit vaak in combinatie met een lage zelfwaardering.

In dit artikel beschrijven we het therapiemodel ‘vat van zelfwaardering’ (Van Zessen, 2009), dat versterking van eigenwaarde als ingang tot gedragsverandering ziet, toegepast bij mensen met een LVB.

 

Zelfwaardering bij mensen met een LVB

Mensen met een LVB doen met name vanaf de adolescentie vaker faalervaringen op ( Jahoda, Wilson, Stalker, & Cairney, 2010). Omdat zij geen uiterlijke kenmerken hebben waaraan hun beperking te herkennen is, worden zij vaak op een te hoog niveau ingeschat.

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage