Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Het vergeten trauma

Hervonden herinneringen aan traumatische ervaringen zijn al decennia lang voer voor pittige discussies. Dertig jaar geleden was er onder professionals zelfs een heuse memory war gaande. Begin deze eeuw volgde een stabiele status quo. Toch laait de discussie zo nu en dan weer in alle hevigheid op: zijn hervonden herinneringen waargebeurd of ingebeeld?
Het vergeten trauma

Eerst maar even de context: hervonden herinneringen zijn herinneringen aan zeer traumatische gebeurtenissen, die een tijdje uit je geheugen leken te zijn verdwenen, maar op een gegeven moment hervonden zijn – bijvoorbeeld tijdens therapie. Tijdens de memory war in de jaren negentig, volgens ingewijden een van de heftigste debatten uit de geschiedenis van de psychologie, stonden twee groepen professionals lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant de geheugenonderzoekers die van mening waren dat je een ernstig trauma gewoonweg niet kúnt vergeten, en dat hervonden herinneringen dus automatisch vals zijn. Aan de andere kant de clinici die van mening waren dat een ernstig trauma wel degelijk vergeten en later weer hervonden kan worden. Maar welke groep professionals heeft nu gelijk?

Lees het artikel via deze pagina.Naar homepage