Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Het is tijd voor slow sociaal werk’

Het is tijd voor slow sociaal werk. Die conclusie trekt Marc Räkers in zijn artikel ‘De kunst van het niet weten en er wel zijn’. Het staat in het decembernummer van Sozio-SPH dat 11 december verschijnt.
‘Het is tijd voor slow sociaal werk’

In het artikel doet Räkers verslag van het congres ‘Uit de Zorgval’, dat is georganiseerd door de Stichting Presentie. Het congres was 31 oktober in Ede.


Bondgenoten

Räkers schrijft en passant dat hij vindt dat de Presentiebeweging, Eropaf! En Eigen Kracht bondgenoten zijn bij hun hartstochtelijke inspanningen om hulpverlening weer naar een menselijk niveau te tillen waar contact maken centraal staat.  Daarbij is het volgens hem tijd voor slow sociaal werk. Een term die hij ontleent aan de slow food beweging.


‘Die gaat ook over kwaliteit en duurzaamheid. Tegen de stroom van industrieel geproduceerd voedsel in zijn mensen bezig met smaak, kwaliteit, respect voor het milieu en oorspronkelijkheid. Eerlijk voedsel, met zo weinig mogelijk technische en genetische manipulatie. Er zijn veel overeenkomsten met het ideaal van duurzaam en slow sociaal werk.

‘Tegelijk zijn er ook veel obstakels bij het verwezenlijken van slow sociaal werk. Veel gemeenten werken aan plannen waarin zij de Wmo toch weer in regels proberen te vatten; dat is de taal waarin zij gewend zijn te denken. Plannen en protocollen waarin zij sociaal werk in plaats van in termen als medemenselijkheid, wederkerigheid en liefdevol benaderen, toch willen definiëren in tel- en meetbare eenheden. Op basis waarvan afrekenbare productafspraken worden gemaakt met instellingen die door middel van aanbestedingen meedingen naar de te vergeven opdrachten. Maar dat is volledig in strijd met de uitgangspunten van de presentie; zo organiseer je juist opnieuw een zorgval.

 

In zijn slotbetoog stelt Andries Baart dat presente zorg moeilijk planbaar, organiseerbaar en controleerbaar is; we hebben te maken met een onoverzichtelijke complexiteit. Maar het is wel leerbaar: je leert terwijl je doet. Deze ontwikkeling is permanent, het reflectieve leren staat nooit stil.’

 

Lees het gehele artikel in het decembernummer van Sozio-SPH.

 

 

Marc Räkers werkt voor de stichting Eropaf! en is een dag per week verbonden aan het lectoraat Outreachend werken, preventie en herstel van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is lid van de redactie van Sozio.

 

 

  

 

 


 

  

 

 


 
Naar homepageRelevante categorieën: