Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Het gaat om het menselijk oog

Binnen het sociaal domein wordt steeds vaker gebruik gemaakt van algoritmen. Door digitalisering van behandeltrajecten binnen de reclassering ligt de vraag voor de hand hoe bepalend besluiten op basis van algoritmen kunnen zijn. Daarbij is er door digitalisering sprake van een spanning tussen de (gewenste) noodzaak van informatie-uitwisseling en de geheimhoudingsplicht van professionals.


Binnen Arkin wordt het beleid gevoerd dat professionals mogen afwijken van de uitkomsten van algoritmen, mits de betrokken professional die afwijking kan onderbouwen. Anders gezegd: het menselijk oog is uiteindelijk bepalend.

​Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage