Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Middelbare vrouwen meest vatbaar voor depressie

Epidemioloog toont aan dat de impact van risicofactoren van een depressie voor deze groep ook sterker is.

Impact
Daarnaast onderzocht epidemioloog Bauke Stegenga wat deze impact van risicofactoren is op het ontstaan van een depressie en op het verloop van een depressie. Stegenga promoveert 8 juni op zijn proefschrift ‘Epidemiology of Major Depressive Disorder’ aan de faculteit Geneeskunde van Universiteit Utrecht.

Grotere impact risicofactoren

Bekend was al dat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen voor een depressie. Stegenga toont nu ook aan dat de impact van risicofactoren bij vrouwen tussen de 41 en 57 groter is dan bij andere groepen. Stegenga onderzocht 10.045 mensen die de huisarts bezochten om diverse klachten. Daarnaast laat hij zien dat risicofactoren voor het krijgen van een korte, incidentele depressie verschillen van het krijgen van een lange of terugkerende depressie.

Stressvolle levensgebeurtenissen

Stegenga bewijst dat het effect van stressvolle levensgebeurtenissen het sterkst is op middelbare leeftijd. De kans op een depressie is bij die mensen groter dan bij jongere of oudere mensen die eenzelfde gebeurtenis ervaren.

Slecht fysiek functioneren

Stegenga laat ook zien dat de ernst van depressieve en somatische symptomen en mentaal functioneren, een indicatie kan zijn voor het beloop van depressie door de tijd. Depressie komt vaak voor samen met angst. Deze combinatie kan gepaard gaan met slecht fysiek functioneren. Anderzijds is er een grote kans dat slecht fysiek functioneren kan leiden tot de combinatie van angst en depressie. Deze vicieuze cirkel is echter niet een noodzakelijk gevolg, volgens de promovendus.

Preventie en management depressie
Tenslotte observeerden de promovendus en collega-onderzoekers dat huisartsen slechts de minderheid van mensen met depressie herkennen. De bevindingen van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de preventie en management van depressie.

Bron: Universiteit Utrecht, ANPNaar homepageRelevante categorieën: