Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Herverdeling Rijksbijdrage onderwijsachterstanden nadert ontknoping

Varianten toekomstige verdeling Rijksbijdrage onderwijsachterstanden bekend Op 31 januari 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van de extra middelen (€ 170 mln.) van het Regeerakkoord. Aanvullend heeft hij concrete varianten uitgewerkt voor de nieuwe verdeling van de Rijksbijdrage voor het gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (GOAB).

 

Verruiming aanbod voorschoolse educatie vanaf 2020 van 10 naar 16 uur...
Slob geeft in de brief aan dat het extra budget voor het GOAB bestemd is voor meer uren voorschoolse educatie voor peuters vanaf 2,5 jaar met risico op een onderwijsachterstand.
Ook stelt hij in de brief de kaders voor de uitvoering. Zo wordt het aanbod voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand uitgebreid van het huidige minimum van 10 uur per week naar 16 uur per week. Ook moet het aanbod dan verdeeld worden over tenminste 3 dagen in de week. De minister stelt namelijk dat hij voor het nieuwe aanbod een maximum zal hanteren van 6 uur per dag. De ingangsdatum voor het nieuwe ruimere aanbod is januari 2020, maar in 2019 komt al € 130 van de € 170 mln. beschikbaar om ‘toe te groeien naar de uitbreiding van het aantal uren’.

Gemeenten en aanbieders aan zet...
Het is onvermijdelijk dat peuteropvang aanbieders met een aanbod voorschoolse educatie zich zullen moeten heroriënteren. Een aanbod van minimaal 16 uur per week past immers meestal niet in het huidige aanbod met korte dagdelen van veelal 2,5 of 3 uur per dag. Zelfs als kinderen al 5 dagen per week komen halen ze daarmee immers niet de gewenste 16 uur per week.
De minister onderkent dat er een knelpunt kan ontstaan in gemengde groepen waar peuters mét, en peuters zonder achterstandsrisico een aanbod volgen. Het is namelijk geen automatisme dat ouders van peuters bereid zullen zijn mee te gaan in een aanbod met meer uren en langere dagdelen. Is de omvangrijke groep ouders zonder doelgroep indicatie - die nu tevreden is met het huidige aanbod - bereid te betalen voor een uitgebreider aanbod? En hoe sluiten langere openingstijden van het nieuwe aanbod aan bij de schooltijden (halen/brengen andere kinderen)? De minister ziet gemeenten als probleemoplossers om het aanbod voor beide groepen peuters op elkaar aan te laten sluiten.

Lees de rest van het artikel op de website van Ed BuitenhekNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.