Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Heb jij oog voor ingrijpende jeugdervaringen bij jeugdigen met verstandelijke beperkingen

Ingrijpende jeugdervaringen kunnen een grote negatieve rol spelen gedurende het leven. Deze ervaringen kunnen ontwikkeling, gedrag, psychische en lichamelijke gezondheid en welbevinden van jeugdigen negatief beïnvloeden, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, stemmingsstoornissen of lichamelijke klachten. Toch is hier in de praktijk vaak nog (te) weinig oog voor. Nieuwe inzichten bieden perspectief.

Jeugdigen met verstandelijke beperkingen hebben, in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder verstandelijke beperkingen, een verhoogd risico op het meemaken van ingrijpende ervaringen in hun leven; in het bijzonder op het gebied van interpersoonlijk geweld. Ingrijpende jeugdervaringen zijn stressvolle ervaringen die een jeugdige ofwel rechtstreeks schaden (door bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling of misbruik), dan wel een negatieve invloed op hen hebben via hun omgeving (zoals het opgroeien in een gezin waar ouderschap en het gezinsfunctioneren fors onder druk staan of het opdoen van langdurige, stressvolle ervaringen in de bredere sociale omgeving). Uiteenlopende redenen kunnen een rol spelen.

Bestel de nieuwe Sozio in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Sociaaldigitaal.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee!



Naar homepage