Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Heb jij als sociaal werker te maken met administratie- en regeldruk?

En dat je daardoor te weinig toekomt aan wat er werkelijk toe doet? Movisie houdt een enquête onder sociaal werkers om beter zicht te krijgen op administratie- en regeldruk in hun werk. Vul de enquête in. Een grote respons is belangrijk.
Heb jij als sociaal werker te maken met administratie- en regeldruk?


Terug naar de kern van mijn werk, doen wat de bedoeling is en mij bezig houden met datgene dat mij voor dit beroep deed kiezen. Een veelgehoorde wens van sociaal werkers, ook van hen die niet meer actief zijn in het sociaal werk en uitgestroomd zijn naar andere sectoren. Zie bijvoorbeeld de rapportage van Sociaal werk werkt. Wanneer je als sociaal werker ervaart dat administratie en regels te veel tijd en plek innemen, kan dat het werkplezier in de weg zitten en zicht op de kern van het werk vertroebelen. In het ergste geval werkt het zelfs averechts niet ten dienste van cliënten en inwoners.

Ga nu naar de enquête.

 

Regeldruk tegengaan

In tegenstelling tot het sociaal werk, zijn de (jeugd)zorg en het onderwijs al jaren bezig met het thema administratie- en regeldruk. In deze sectoren is de regeldruk de afgelopen jaren onderzocht en zijn aanpakken ontwikkeld om regeldruk tegen te gaan. Veel administratie, regels en registraties bleken bij nadere beschouwing onnodig, of onnodig ingewikkeld. Met verschillende tools en werkwijzen en schrapsessies is binnen organisaties de regeldruk aangepakt. Hiermee is het eindpunt nog niet bereikt: zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek van de FNV dat, ondanks grootschalige 'schrapsessies' in de jeugdzorg, slechts 2 procent van de jeugdzorgmedewerkers merkbaar verschil in administratieve druk had ervaren. Desondanks leeft het thema onder (jeugd)zorgmedewerkers enorm, en is het onderwerp van gesprek in teams, organisaties, tussen medewerkers en leidinggevenden. In de zorg wordt serieus werk gemaakt van het 'ontregelen'. 

Eerste schets

In het sociaal werk staan we wat dat betreft nog aan het begin. Ook sociaal werkers ervaren administratie- en regeldruk. Dat bleek onder meer uit de eerste schets die in maart 2022 door Movisie gemaakt is op basis van wetenschappelijke literatuur. Hoe groot het probleem nu precies is onder sociaal werkers, werd uit deze schets onvoldoende helder, evenals de precieze aard van de administratie en regels die zorgen voor druk. Wel werd duidelijk dat er grote verschillen zijn in ervaren werkdruk tussen verschillende sociaal werkers: opbouwwerkers, jongerenwerkers, kinderwerkers lijken vooralsnog de minste last van administratie- en regeldruk te hebben. Sociaal werkers, vaak werkend in een sociaal (wijk/buurt) team, die belast zijn met het indiceren van maatwerkvoorzieningen en het uitvoeren van individuele begeleiding, dagbesteding en ondersteuning hebben meer last van administratie- en regeldruk. 

Hoe groot is het probleem?

In 2022 zijn we gestart met een leerkring over administratie- en regeldruk. Daarnaast zetten we een enquête uit onder sociaal werkers om meer zicht krijgen op de aard en omvang van administratie- en regeldruk in het sociaal werk. Hoe groot is het probleem? Welke typen administratie en regels zijn problematisch en voor wie? Wat moet van wie, en is dat echt nodig? Hoe ga je als sociaal werker met administratie en regels en eventuele druk die dat oplevert, om?Naar homepage