Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Handreiking voor gemeenten bij calamiteiten wijkteams

Vanaf 2015 werken gemeenten en instellingen samen in de wijkteams. Maar wat als er iets mis gaat, wie is verantwoordelijk en aansprakelijk bij calamiteiten? Het Programma Sociale Teams van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met drie ministeries een handreiking voor gemeenten ontwikkeld.
Handreiking voor gemeenten bij calamiteiten wijkteams

In de meeste gemeenten opereren de sociale teams als spil binnen het lokale sociale domein. De teams zijn werkzaam tussen de sociale basisinfrastructuur en de ingekochte, gespecialiseerde hulp.Sociale teams kennen diverse verschijningsvormen. Niet alleen in werkzaamheden, maar ook in het type rechtspersoon.

De handreiking gaat vooral in op de consequenties van de gekozen rechtsvorm van het sociaal team, voor de gemeente. Aan de hand van een aantal verschijningsvormen, licht de handreiking aansprakelijkheid bij een calamiteit toe.

De handreiking wordt begin 2015 verder aangescherpt, als onderdeel van het Programma Sociale Teams van de VNG.

Handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams

 

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Naar homepageRelevante categorieën: