Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts

‘Hamid el Manssouri kwam zelf met het idee om als ervaringsdeskundige in een huisartsenpraktijk te gaan werken,’ vertelt Huub Beijers van het steunpunt GGZ Utrecht. ‘Hij spreekt de taal en kent de Marokkaanse cultuur. Hij kan daardoor contact maken met mensen waar dat anderen niet lukt.’
Hamid beweegt zich tussen GGZ, wijkteam en huisarts

 

Samen met de betrokken huisarts maakte het steunpunt GGZ Utrecht een plan voor Hamids inzet. Dat werd omarmd door de proeftuin Zeist (foto). ZonMw steunt het project financieel. Huub Beijers is projectleider. 'Tachtig procent van onze cliënten is van Turkse of Marokkaanse afkomst,' vertelt Beijers. 'Onder mensen met een migrantenachtergrond is veel wantrouwen naar de zorg, met name naar de ggz. Maar zij komen wel bij de huisarts. De huisarts is echt een sleutelfiguur en kan doorverwijzen naar een leefwerelddeskundige' zoals Huub Beijers de ervaringsdeskundigen uit de eigen cultuur noemt. ‘Zij spreken dezelfde taal en kennen de cultuur. Ze kunnen contact maken waar het bij anderen niet lukt.’

Inzet voegt iets toe
‘De mensen komen vaak bij ons met een stapeling van problemen: stemmingsstoornissen, angststoornissen, ingewikkelde thuissituaties, het niet kunnen vinden van de juiste zorg. En dan speelt er ook nog een taalbarrière. Door de inzet van leefwerelddeskundigen kunnen we hen beter helpen. Hun inzet voegt echt iets toe aan de deskundigheid in de zorg en zou nog veel meer in het hart van de zorg moeten komen,’ aldus Beijers.

Trots
Hamid kwam zelf na klachten bij het steunpunt terecht. Na zijn herstel wilde hij graag anderen in een vergelijkbare situatie helpen. Via de proeftuin en dankzij subsidie van ZonMw kon hij aan de slag in de eerstelijnszorg in Zeist Noord. Beijers: ‘Ik ben trots dat het steunpunt nog steeds betrokken is bij zijn inzet. Een huisarts die ondanks een volle praktijk zo betrokken is en meewerkt, is echt uniek. En dat in een multiculturele wijk die al een bepaalde naam heeft.’

Continuïteit is kwetsbaar
‘Hamid is niet gebonden aan één organisatie. Hij beweegt zich tussen de ggz, het wijkteam en de eerstelijnszorg in de wijk in. Op de lange termijn is de vraag wie verantwoordelijk is voor zijn inzet en begeleiding. Leefwerelddeskundigen hebben supervisie nodig. Een plek waar ze terecht kunnen met hun vragen, om te spuien of iets voor te leggen. Dat maakt de continuïteit wel kwetsbaar. Daar bovenop loopt 1 januari 2019 de subsidie van ZonMw af. Daar maak ik me wel zorgen om.’
Bron: www.zorgenz.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.