Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Sociale opleidingen snelste groeiers

In het huidige studiejaar is het aantal hbo-studenten flink toegenomen. De sociale studies laten de grootste groei zien.

De sociaalagogische sector laat met een instroom van 12.456 eerstejaarsstudenten de grootste instroomgroei zien (10,7%). Deze stijging wordt voor een groot deel verklaard door een sterke groei binnen de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening: van 2745 in 2008 naar 3213 in 2009.

De instroom bij de andere hoger sociaal agogische opleidingen bedroeg: SPH, 4029 studenten (4007 in 2008); CMV, 708 studenten (630 in 2008); Pedagogiek, 2034 studenten (1797 in 2008). Het aantal instromende studenten Social Work bleef met 311 precies gelijk.

Honderdduizend grens
In het studiejaar 2009/2010 is de instroom van eerstejaarsstudenten in het hbo 104.620, wat neerkomt op een groei van 6,0% ten opzichte van 2008. Hiermee is voor het eerst de grens van honderdduizend studenten gepasseerd. In totaal hebben 403.212 studenten zich ingeschreven in het hbo, 5,0% meer dan een jaar eerder.

Vooraanmeldingen
De HBO-raad heeft nog geen gegevens over de vooraanmeldingen voor het studiejaar 2010-2011.

Bron: HBO-raad

 

 Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën:

SPH |