Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Grootschalig onderzoek gezinshuizen

Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gaat onderzoek doen naar pubers met gedragsproblemen die in een gezinshuis wonen. Het is het eerste grootschalig onderzoek in gezinshuizen.
Grootschalig onderzoek gezinshuizen

 

Het lectoraat doet dit onderzoek samen met aanbieders van gezinshuizen (Gezinshuis.com en Joozt LSG-Rentray), het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en de Universiteit Utrecht (minor Algemene Sociale Wetenschappen). Voor dit onderzoek krijgen de organisaties ruim twee ton RAAK-subsidie.
 
Gezinshuizen
Jongeren met complexe gedragsproblematiek worden vaak op enig moment in hun leven opgevangen in de residentiële jeugdzorg. Onder de residentiële jeugdzorg vallen leefgroepen in grote zorginstellingen, maar ook gezinshuizen. Een gezinshuis biedt een zo normaal mogelijk gezinsleven, aangestuurd door professionele opvoeders; de gezinshuisouders. In de ideale situatie wonen  jongeren tot ze volwassen zijn in een gezinshuis. Dat doel wordt echter lang niet altijd gehaald, wanneer plaatsingen soms voortijdig worden afgebroken. De professionele relatie tussen de opvoeder en de jongere en het vermogen van de opvoeder om te ‘connecten’ lijkt van cruciaal belang te zijn voor het slagen van een gezinshuisplaatsing.
 
Onderzoek Professioneel Ouderschap
In het onderzoek wordt nagegaan welke vaardigheden van gezinshuisouders in de communicatie met jongeren bijdragen aan een goede opvoedrelatie; waarom het sommige professionele opvoeders lukt om tot een succesvolle relatie te komen met de inwonende jongere. Hoe die relatie vormgegeven wordt, staat centraal in dit onderzoek.
 
Hulpmiddelen ontwikkelen
Samen met 45 professionele opvoeders zullen de onderzoekers kennis opdoen en vervolgens hulpmiddelen ontwikkelen om die kennis ook in de praktijk te brengen. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar gezinshuizen in Nederland. Dr. Martine Noordegraaf, Lector Jeugd en Gezin, is de projectleider van het onderzoek. Onderzoekspartners en projectdeelnemers zijn Gezinshuis.com, Joozt LSG-Rentray, Universiteit Utrecht en het Nederlands Jeugdinstituut, Combinatie Eindhoven, Hogeschool van Amsterdam en de Rudolphstichting.
 


Naar homepage