Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Gronings onderzoek naar toegang tot zorg voor jeugd

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen zijn een meerjarig onderzoek gestart naar de toegang tot zorg voor jeugd met gedragsmatige- en emotionele problemen.

De onderzoekers willen in kaart brengen langs welke wegen de kinderen en jongeren in de zorg terecht komen. Ook gaat het om barrières die zij daarbij ervaren, welke hulp en ondersteuning zij krijgen en wat de langetermijneffecten zijn op de problemen van hen en hun gezin.

Verbeterd
Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de toegang tot de zorg voor jeugd in de provincie Groningen worden verbeterd, schrijven de onderzoekers in een persbericht.

Gevolgd
Dit onderzoek brengt de zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in kaart.   Ruim 2200 kinderen worden drie jaar lang gevolgd in hun pad door de zorg. Ter vergelijking worden ook 800 kinderen gevolgd die geen gebruik maken van dergelijke zorgvoorzieningen.  

TAKE CARE
Het onderzoek loopt door tot begin 2014 en heet TAKE CARE (Tracing Achievements, Keyprocesses and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch.  

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en academische werkplaats C4Youth.

Bron: Rijksuniversiteit GroningenNaar homepageRelevante categorieën: