Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

GGZ Nederland: extra jeugdgeld is veel te weinig

De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. ‘In feite gaat het om het dichten van een gat. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten.’ Dat zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de GGZ Nederland in reactie op de Miljoenennota. Ze betwijfelt daarnaast of het extra rijksgeld wel ten goede komt aan de jeugdhulp, want het geld is niet geoormerkt.
GGZ Nederland: extra jeugdgeld is veel te weinig


Net zoals zovelen hekelt Peetoom het uitblijven van een nieuw kabinet, waardoor er geen noodzakelijke beleidskeuzes worden gemaakt, zoals een besluit over structurele verhoging van het budget voor de jeugdzorg. ‘Wie er ook besluiten neemt in Den Haag, kwetsbare kinderen en jongeren in de ggz kunnen niet wachten op een betere organisatie van het jeugdstelsel’, aldus Peetoom.

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, is het met Peetoom eens. Het demissionaire kabinet hakt in de Miljoenennota en begroting geen knoop door over het jeugdzorgbudget na 2022. ‘Wij willen afspraken maken met gemeenten over structurele oplossingen voor de knelpunten in de jeugdzorg, maar dan moeten gemeenten ook weten waar ze aan toe zijn.’

Het kabinet schuift structurele oplossingen, zowel in maatregelen en wet- en regelgeving als in financiële zin, nu door naar een volgend kabinet, zegt Spigt. ‘Het ziet er niet naar uit dat dit nieuwe kabinet snel op het bordes staat, terwijl de problemen in de jeugdzorg enorm zijn en om snelle actie vragen. Kwetsbare gezinnen en kinderen zijn de dupe van dit uitstel en er dreigt weer een verloren jaar.’

Spigt wil naar meerjarige contracten met gemeenten. ‘Ze bieden de zekerheid die nodig is om te kunnen investeren in professionals, te innoveren, en zo de zorg voor de meest kwetsbare kinderen te verbeteren. Maar gemeenten kunnen dergelijke meerjarige afspraken alleen maken als ze ook weten dat ze die na kunnen komen. Het rijk moet hen die duidelijkheid snel geven.’Naar homepage