Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Gemeenten worstelen met tekorten

Steeds meer gemeenten slagen er niet in de bedragen in de hand te houden die ze uitgeven aan het sociaal domein. Soziozet recente berichten daarover op een rij; ze gaan over Huizen/Laren/Blaricum, Arnhem en Amersfoort.
Gemeenten worstelen met tekorten

 

De in het sociaal domein samenwerkende gemeenten Huizen, Laren en Blaricum lopen tegen forse tekorten aan. Voor de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet is Huizen in 2018 bijna zes ton meer kwijt dan begroot. Voor Laren komt het tekort uit op dik 2,5 ton en voor Blaricum op ruim 3,5 ton. De ten opzichte van 2017 fors oplopende kosten voor jeugdhulp in Huizen en Blaricum komen overeen met het landelijke beeld. Waarom het aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp krijgt is toegenomen ’is lastig eenduidig te verklaren’, aldus de gemeente. In Laren daalden de uitgaven voor jeugdzorg juist ten opzichte van 2017, maar dat komt vooral doordat hieraan in 2017 erg veel werd besteed.Alle drie de gemeenten schieten bij de uitvoering van de Wmo in de rode cijfers. De uitgaven lagen ruwweg op hetzelfde niveau als in 2017, maar de gemeenten hebben voor 2018 krapper begroot.

Arnhem
De tekorten binnen het sociaal domein van de gemeente Arnhem lopen nog drastischer op. Volgens de laatste cijfers is het tekort ten opzichte van de zorgbegroting opgelopen tot 12,3 miljoen in 2018. Volgens een accountant van Deloitte kan een gemeente in principe niet failliet gaan, maar wel in de problemen komen. 'Een van de problemen binnen het huidige systeem is dat zorgaanbieders laat zijn met hun declaraties en hun eigen vlees mogen keuren. De gemeente Arnhem moet zelf aan het stuur gaan zitten.'

Amersfoort
In Amersfoort ligt een raadsvoorstel om opnieuw geld bij te passen om de werkdruk van sociale wijkteams te verlagen. Voor 2019 moet 430.000 euro extra beschikbaar worden gesteld om ervoor te zorgen dat hulpbehoevenden de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit kan variëren van gehandicaptenvervoer tot de begeleiding van jongeren met psychische problemen. De werkdruk binnen de wijkteams ligt zo hoog dat extra geld noodzakelijk is.Amersfoort gaat een onderzoek uitvoeren naar de betaalbaarheid van de zorg. Daaruit moet blijken of de huidige zorg met de beschikbare middelen nog kan worden geleverd. Zo niet, dan kan het afbouwen van de wijkteams in zicht komen.
Bronnen: Gooi en Eemlander, www.arnhem-direct.nl, AD.Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.