Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Gemeente Den Haag stelt 7 ton beschikbaar voor jongereninitiatieven

Voor veel jongeren in de stad zijn het zware tijden. School, werk, sport, tijd met vrienden: alles loopt anders. De impact van de coronamaatregelen op het sociale leven en de mentale gezondheid van jongeren is groot. Om ervoor te zorgen dat zij de komende maanden toch op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd kunnen besteden, stelt de gemeente Den Haag 700.000 euro subsidie beschikbaar voor nieuwe activiteiten.

 

Daartoe heeft het stadsbestuur de ‘Subsidieregeling jongeren actief in coronatijd Den Haag 2021’ in het leven geroepen. Partijen in de stad worden uitgenodigd om samen met jongeren (dit is een harde eis) met creatieve plannen te komen voor activiteiten; zoals een plan voor een sociale, culturele, educatieve of sportieve activiteit waarmee de coronatijd voor jongeren draaglijker wordt; of een plan om de mentale effecten van de corona-uitbraak voor jongeren tegen te gaan.

“Door het wegvallen van normale vrijetijdsbesteding ziet het leven voor Haagse jongeren er heel anders uit. Het aantal jongeren in kwetsbare posities groeit en de kans op isolement, verveling en baldadigheid neemt toe. Het beperkte sociale contact heeft ook effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Deze nieuwe subsidieregeling moet dan ook bijdragen aan het versterken van hun mentale weerbaarheid”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Jeugd).

“Ook stimuleert deze subsidieregeling de participatie van jongeren”, vult wethouder Martijn Balster (Welzijn, Stadsdelen) aan. “Belangrijke voorwaarde is afstemming met de jongeren zelf. Want het gaat om hún behoeften. Het is zwaar voor veel jongeren. Het is van belang dat we jongeren actief houden en ook jongeren bereiken die we (nu) niet op straat, of in onze buurthuizen tegenkomen”.

Partijen kunnen hun plannen tot 1 augustus indienen. De activiteiten moeten voor 1 oktober worden uitgevoerd, binnen de geldende coronamaatregelen. Het stadsbestuur heeft gekozen voor een nieuwe subsidieregeling om ook nieuwe partijen, zoals sociaal-ondernemers, de kans te geven met ideeën te komen. Een subsidie bedraagt minimaal 5000, maximaal 50.000 euro per aanvraag.

De volledige regeling vindt u hier.Naar homepage